Для користування послугами АСС «AIR BUS» необхідно ознайомитись та прийняти умови наведеної нижче угоди публічної оферти.

Дана публічна оферта є публічним договором у відповідності до ст. 633 Цивільного Кодексу України і має відповідну юридичну силу.

У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і безумовним прийняттям умов даної Угоди (Публічного договору) являється факт здійсненням користувачем  платежу в рахунок оплати послуг і отримання «АСС AIR BUS» відповідного фінансового документу, який підтверджує факт такої оплати.

Використання послуг «АСС AIR BUS» передбачає згоду особи, яка здійснює замовлення трансферних, та додаткових послуг з правилами, строками, обмеженнями і рештою умов співпраці, викладеними на даному сайті компанії www.airbus.com.ua   на момент надання послуги.

Сторони безумовно згоджуються з тим, що порядок надання послуг в рамках даного Договору, а також інші вимоги та умови, пов’язані з наданням або можливістю надання Послуг регламентуються даним публічним договором, правилами та інструкціями зазначеними на даному сайті.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг автоматизованої системи самообслуговування  «AIR BUS»

м. Львів

«Трансферна компанія «AIR BUS», надалі ВИКОНАВЕЦЬ, публікує цю Угоду публічної оферти про надання послуг Автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS», надалі -  Угода, про наступне:

1.ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1.  ВИКОНАВЕЦЬ  за допомогою автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS» надає послуги з Інтернет – замовлення (далі Послуги):

 • обслуговування автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS»;

 • формування та оброблення баз даних;

 • довідкової інформації;

 • місць в трансферних транспортних засобах (з наступним викупом проїзних документів у компаніях партнерів);

 • місць в трансферних транспортних засобах з наданням електронних проїзних документів у формі коду підтвердження;

 • страхування пасажирів (клієнтів);

 • додаткових послуг, які виходять з трансферних послуг і окремо не надаються.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає Послуги у відповідності до  Інструкції користування послугами Автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS» та Тарифів на послуги Автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS»

1.3. ЗАМОВНИКОМ Послуг  вважається особа, що погодилась з умовами цієї Угоди, замовила та сплатила їх. Послуга вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі з моменту надання ЗАМОВНИКУ засобами АСС «AIR BUS»:

 • унікального номеру Інтернет – замовлення у вигляді, що дозволяє скопіювати (переписати) цей номер або роздрукувати його в складі Інтернет – замовлення;

або посадочного документа у вигляді, що дозволяє його роздрукувати (при замовленні електронних проїзних документів);

 • надання повідомлення підтвердження про прийняття до виконання  додаткових та інших послуг.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Оплата послуг, які надаються «АСС «AIR BUS» здійснюються в національній валюті України у відповідності до затверджених тарифів, встановлених на момент надання послуг. 

2.2. ЗАМОВНИК сплачує Послуги шляхом 100% попередньої оплати:

 • через мережу Інтернет за допомогою банківських платіжних систем (VISA, MasterCard);

 • через системи електронних платіжних у відповідності з правилами цих платіжних систем;

 • шляхом оплати через відділення банків на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

відповідно до виставлених сум, рахунків та згідно Тарифів на послуги Автоматизованої системи самообслуговування «AIR BUS».

2.3.Фактом отримання оплати Послуги ВИКОНАВЦЕМ є зарахування вартості відповідної Послуги за рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2.4. Проводячи оплату, Користувач зобов’язаний вказати в платіжному документі код замовлення, виданий «АСС «AIR BUS» при замовленні відповідної послуги,  ідентифікуючи замовленні послуги.

2.5. Оплата послуг Користувачем  здійснюється в порядку, опублікованому на сайті voyage-ua.com в розділі «Про Нас/ Способи оплати». Оплата зараховується тільки при умові виконання порядку оплати.

2.6. У випадку не сплати або не своєчасної сплати «АСС «AIR BUS» може зупинити надання послуг і не несе жодної відповідальності за можливі наслідки  такого рішення/ дії.

2.7. Послуга гарантується і надається тільки по факту отримання оплати «АСС «AIR BUS». До моменту отримання оплати «АСС «AIR BUS» не бере на себе жодних зобов’язань  перед Користувачем за точність  та достовірність замовлення трансферу та інших додаткових послуг в конкретні дні та по конкретним маршрутам.

2.8. Повернення коштів за проїзні документи оформленні за допомогою АСС «AIR BUS» та сплачені картами Visa або Master Card, здійснюється шляхом перерахування на картку, за допомогою якої були сплачені зазначені  проїзні документи у розмірах  та на умовах передбачених даною угодою.

2.9. Повернення коштів за невикористані проїзні (перевізні) документи, оформлені за допомогою АСС «AIR BUS» та сплачені іншими засобами, здійснюється готівкою в компанія партнерах або в офісі виконавця, якщо це не суперечить даній угоді та правилам користування АСС «AIR BUS», в розмірах що визначенні розділом «Про нас / Вартість послуг».

2.10. Повернення коштів за анульовані замовлення не повертаються.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

 • надавати Послуги, передбачені умовами даної Угоди;

 • надавати консультації з питань користування Послугами;

 • зберігати конфіденційність інформації ЗАМОВНИКА, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

 • призупиняти надання Послуг у зв’язку з проведенням необхідних робіт;

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язується:

3.4. ЗАМОВНИК має право:

 • вимагати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг у відповідності до умов цієї Угоди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, знаходиться поза межами відповідальності ВИКОНАВЦЯ.

4.2. В разі неотримання ЗАМОВНИКОМ з будь-яких причин рахунку (Інвойсу) або посадочного документа ЗАМОВНИК повинен звернутися протягом 48 години з моменту оплати до служби супроводження АСС «AIR BUS» за телефонами  +380938399999 та надіслати повідомлення на електронну адресу служби супроводження АСС «AIR BUS» rezerv@airbus.com.ua

4.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіну та паролю. Всі дії з використанням логіну та паролю ЗАМОВНИКА вважаються такими, що здійснені ЗАМОВНИКОМ особисто.

4.4. Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг ЗАМОВНИКОМ, вирішуються сторонами з використанням особистих даних ЗАМОВНИКА, що були вказані ним при реєстрації.

4.5. «АСС «AIR BUS» не гарантує  безумовне виконання замовлення. Всі послуги – надаються за принципом  «як є», задіяні  технічні системи можуть  включати не виявленні технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання  замовлення або його несвоєчасного виконання. Крім цього до неможливості виконання  замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, обумовленні людським фактором, або ж обставинами непереборної сили (форс – мажор).

4.6. У випадку неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань по причинах вказаних вище (виключаючи форс – мажор) «АСС «AIR BUS» несе відповідальність в розмірах сум, отриманих від користувачів в якості оплати послуг.

4.7. «АСС «AIR BUS» не несе при ніяких обставинах матеріальної відповідальності виходячих за рамки сум, отриманих від Користувача (клієнта) в якості оплати за послуги «АСС «AIR BUS».

4.8. «АСС «AIR BUS» не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс мажорних обставин.

4.9. «АСС «AIR BUS» залишає за собою право зупинити обслуговування Користувача БЕЗ повернення вартості послуг в наступних випадках:

4.10. Приймаючи дану угоду, Користувач ( клієнт) дає свою згоду на отримання повідомлень на електронну почту (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), які мають відношення до послуг що надаються  у відповідності до даної угоди.

4.11. Замовник зобов’язаний надавати точну і правдиву інформацію в кількості, яка потрібна  для надання послуг, які вони замовляють/ придбавають. Інформація, надана Замовником при відповідному запиті, або потребі може бути надана третім особам   у відповідності до чинного законодавства України.

4.12. «АСС «AIR BUS» має право на власний розсуд вимагати від Замовника документальних підтверджень достовірності персональних даних, контактної інформації з метою ідентифікації Замовника (Пасажира).

4.13. Надання неточної контактної інформації, або не надання такої інформації на вимогу можуть бути підставою до призупинення надання послуг, або відмові в наданні таких послуг. В цьому випадку «АСС «AIR BUS» не несе відповідальності за будь-яку шкоду, отриману користувачем (Пасажиром)  у випадку призупинення, або відмові надання послуг з причин виконання такої вимоги.

4.14. ЗАМОВНИК несе відповідальність:
4.14.1. при користуванні послугою Інтернет - замовлень місць в трансферних транспортних засобах (з наступним викупом проїзних документів у компаніях партнерів)  ? за збереження конфіденційності номеру Інтернет - замовлення та своєчасний  викуп у компаніях партнерів; 
4.14.2. при користуванні послугою Інтернет - замовлень місць в трансферних транспортних засобах з наданням електронних проїзних документів у формі коду підтвердження? за збереження конфіденційності номеру посадочного документу та наслідки несанкціонованого копіювання посадочного документу третіми особами.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв’язку з її виконанням ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. 
5.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, що передана засобами поштового зв’язку, або факсимільного зв’язку. 
5.3. У випадку, якщо ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню за місцем розташування ВИКОНАВЦЯ.

6. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ.

6.1. Особа, яка отримує в партнерів компанії проїзні документи на підставі номеру Інтернет-замовлення, зобов’язана пред’явити повноважному представнику компанії партнера документ, що посвідчує її особу, особисто вказати на роздрукованій представником квитанції свої прізвище, ім’я, по-батькові, назву, серію, номер документа, що пред’являється, поставити особистий підпис та передати квитанцію зі своїм підписом представнику компанії партнера.

6.2. Для поїздки за електронним проїзним (перевозним) документом (посадочним документом) при посадці в авто пасажир зобов’язаний пред’явити стюарду (водію) посадочний документ (код підтвердження) та посвідчення особи закордонний паспорт з дійсною візою, або іншим   дозволом на перебування в країні прибуття.

Пасажири, у яких прізвище, ім’я та по-батькові, що зазначені в електронному квитку (посадочному документі) не відповідають тим, що зазначені у посвідченні особи, у авто не допускаються.

6.3. Сума коштів, що підлягає поверненню, після повернення невикористаних проїзних документів визначається за правилами, що встановлені «AIR BUS».

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Дана Угода вважається укладеною з моменту оплати ЗАМОВНИКОМ Послуги ВИКОНАВЦЯ.
7.2. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, ЗАМОВНИК та ВИКОНАВЕЦЬ керуються чинним законодавством України.

7.3. Дана угода не є вичерпною, може бути змінена і доповнена. Про всі зміни в Публічній угоді клієнти будуть повідомленні за допомогою електронної почти або спеціальними повідомленнями на головній сторінці сайту в строк не менший ніж 30 днів до вступання в силу таких змін.

8.КОНТАКТИ 

По всім питанням даної угоди, будь-ласка, звертайтесь в колл- центр «АСС «AIR BUS».

Тел 00 38 093 839 99 99

e-mail: info@airbus.com.ua

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Процак Р.І.

79020, Україна, Львів, а/с 8770

п/р 26009038902001 
в ПАТ „Банк Кіпру”, 
МФО:320940 
код ЄДРПОУ: 2997714919 
тел. 00 38 093 839 99 99